Türkçe - TR  / English - EN

 Uşak Üniversitesi - Diploma Eki Bilgi Sayfası'na hoşgeldiniz.

Diploma Eki

Diploma Eki (DE), her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) talep edilmeksizin otomatik olarak ücretsiz verilir.

Lisans derecesi için verilen Örnek Diploma Eki
Yüksek Lisans derecesi için verilen Örnek Diploma Eki


Diploma Eki nedir? 

Diploma Eki ( Diploma Supplement : DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır. Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliği'nin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir. 

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği 
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi 

Her sekiz bölümün de doldurulmasi gerekmektedir. Bilgi saglanmayan (bos birakilan) bir bölüm olursa, niçin bos birakildigina dair açiklama saglamak gerekir. 

Kurumlarin, Diploma Ekine, diplomanin kendisine uyguladiklari tasdik ve mesrulastirma süreçlerini aynen uygulamalari gerekmektedir. Orijinal Diplomada adi verilen kisinin ait oldugu ulusal yüksek ögrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak ilistirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adli kurulustan temin edilir: www.enic-naric.net 

Diploma Eki ne değildir? 

• Bir curriculum vitae (CV) değildir.
• Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
• Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir. 

Diploma Ekinin ögrencilere sağladığı kazanimlar nedir? 

• Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
• Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
• Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
• Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı 

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

• Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
• Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
• Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
• Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
• Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
• Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır. 

Diploma Eki ne için gereklidir ?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır. Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir. 

• Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
• Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
• Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
• Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiye aşağıda adresi verilen Avrupa Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz.http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html


Copyright © 2012 UŞAK ÜNİVERSİTESİ